Tjenester

Vi har et bredt utvalg av tjenester innen avfallshåndtering.

Namdal Container & Gjenvinning as

Utleie av containere

Vi tilbyr et stort utvalg containere i størrelser fra 10 til 46 kubikk som vi leverer til både bedrifter og private kunder i Namdalen.

Fastpris for private

For private kunder har vi i tillegg et fastpristilbud. Her får du leie container med priser fra 3.500 kr inkl mva med følgende vilkår:

10m3 åpen eller lukket container

Transport av containeren

7 dagers leie

Sortering av avfall inntil 1,5 tonn

Namdal Container & Gjenvinning as

Innsamling av avfall

Innsamling av alle typer avfall i container eller renovasjonsbil. Hos oss kan du også leie beholdere og utstyr for kildesortering.

Vi tar imot følgende typer avfall:

Trevirke
Papp
Plast
Metall / jernskrot
Landbruksplast
Farlig avfall
EE avfall
Restavfall
Papir
Matavfall
Gips
Isolasjon

Transporttjenester

Våre krokbiler, liftbiler og renovasjonsbiler står klare til en rekke forskjellige oppdrag. Vi bistår blant annet landbrukskunder med frakt av korn, landbruksplast, jernskrot, traktorer og gravemaskiner.

For små og mellomstore bedrifter med mindre mengder avfall tilbyr vi tjenester med renovasjonsbil. Disse kundene har som regel innarbeidet sorteringsrutiner og kan få tømming etter eget ønske.

Ta kontakt dersom du ønsker tilbud på transport!

Namdal Container & Gjenvinning as

Containerhotell

Vi tilbyr oppbevaring for private og bedrifter som har behov for ekstra lagringsplass. Du kan selv velge om du vil la containeren stå hos oss på Spillum, eller om du vil ha den levert til deg. Containeren kan blant annet brukes til lagring av verktøy, flyttelass, møbler, dekk, osv.

Prisen er kr 900 + mva pr mnd.

Bestill våre tjenester

Skroll til toppen